Avārijas dienesta numurs: +371 22009333

Jaunumi

PAR TĪRAINES CIEMA KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJU

Ņemot vērā, ka esošās katlu mājas stāvoklis ir kritisks, t.i., iekārtas ir novecojošas gan tehnoloģiski, gan fiziski, un, lai nodrošinātu centralizētās siltumenerģijas ražošanas un piegādes pakalpojuma nepārtrauktību un paaugstinātu efektivitāti, samazinot enerģijas ražošanai nepieciešamo resursa – gāzes apjomu, SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” pieņēma lēmumu veikt katlu mājas rekonstrukciju, ar Mārupes novada domes atbalstu piesaistot finansējumu aizdevuma veidā no Valsts kases.

Pirms lēmuma pieņemšanas par gāzes katlu mājas rekonstrukcijas veikšanu SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” izvērtēja alternatīvo energoresursu izmantošanas iespējas siltumenerģijas ražošanai Tīraines ciematā, tomēr, ņemot vērā esošo siltumtrašu izvietojumu, katlumājas iespējamo novietojumu, kas atrodas ļoti tuvu dzīvojamajām mājām, putekļu, izmešu, trokšņu apjoma, transporta kustības intensitātes pieaugumu kā arī angāru nepieciešamību kurināmā uzglabāšanai un investīciju apjomu jaunas katlu mājas izbūvei, kas vairākkārtīgi pārsniedz esošās katlu mājas rekonstrukcijas izmaksas, kā arī nepieciešamo ilgo laiku, kas ietvertu vairākas iepirkumu procedūras, arī ietekmes uz vidi un cilvēku veselību izvērtējumu, projektēšanu un būvniecību, lēmums ir pieņemts rekonstruēt esošo katlu māju kā energoresursu saglabājot dabas gāzi un paaugstinot tās darbības energoefektivitāti līdz pat 10%.

Rekonstrukcijas laikā tiks uzstādīti divi gāzes kurināmie katli, kas ļauj optimālā režīmā nodrošināt siltumapgādi gan ziemas, gan vasaras sezonā (karstā ūdens sagatavošana). Katliem ir izvēlēti modulējoši degļi, kas nodrošina augstāko iespējamo vadības precizitāti, kas savukārt nodrošina kurināmā racionālu izmantošanu. Deglis iekļauj gāzes/gaisa sajaukšanas sistēmu, kas nodrošina maksimālu sadegšanas efektivitāti ar minimālu emisiju līmeni. Deglis standarta komplektācijā ir aprīkots ar zemu NOx emisiju tehnoloģiju. Sakarā ar augsto kurināmo cenu, papildus tiks izstādīti kondensācijas tipa ekonomaizeri, kas ļauj paaugstināt efektivitāti 5 – 10 % robežās, izmantojot dūmgāzes paliekošo siltumu. Papildus tiks veikta regulēšana apkures režīmos (samazināta atpakaļgaitas temperatūra), kas ļauj ietaupīt kurināmo un paaugstināt ekonomaizera efektivitāti līdz maksimumam.

Rezultātā tiks realizēts saimnieciski izdevīgākais variantu, kas neprasa būtiskus kapitālieguldījumus infrastruktūrā un tīklu pārbūvē, kā arī papildus apkalpojošā personāla piesaisti. Svarīgi atzīmēt, ka ekspluatācijas ziņā tas ir viens no izdevīgākiem un drošākiem risinājumiem, kā arī  videi un cilvēku veselībai draudzīgs risinājums, izmantojot kombinēto tehnoloģiju.

Šobrīd notiek aktīvi būvdarbi, kas dažreiz ir saistīti ar īslaicīgiem siltumapgādes pārtraukumiem esošajiem klientiem, kas ir nepieciešams, lai maksimāli sagatavotos jaunās katlu mājas pārslēgšanai. Objekta nodošana ekspluatācijā ir plānota 2023.gada pirmajā ceturksnī.

Tiklīdz  jaunās katlu mājas funkcionalitāte tiks pārbaudīta un apstiprināta tās droša ekspluatācija, tiks veikta vecās katlu mājas demontāža un teritorijas vides labiekārtošana.

Projekta kopējās izmaksas  378 617.47 EUR, t.sk. finansējums 310 027.00 EUR apmērā tiek nodrošināts, ņemot aizņēmumu Valsts kasē ar Mārupes novada pašvaldības galvojumu, savukārt, finansējums 68 590.47 EUR apmērā, t.sk. PVN 65 710.47 EUR, tiek nodrošināts no SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” finanšu līdzekļiem.

Marts 2023
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 

 

 

 

MKP vīzija

Uzticams, klientiem draudzīgs, finansiāli patstāvīgs un vides prasībām atbilstošs komunālo pakalpojumu sniedzējs Mārupes novadā.

©2023 Mārupes komunālie pakalpojumi.

meklēšana