Avārijas dienesta numurs: +371 22009333

Dzeramā ūdens kvalitāte

Testēšanas pārskati 2024. gadā

Datums 29.04.2024;Parauga ņemšanas vieta: Skultes iela 17-1

Datums 29.04.2024;Parauga ņemšanas vieta: Skultes iela 25, pamatskola

Datums 29.04.2024;Parauga ņemšanas vieta: Viskalnu iela 3, Tīraine

Datums 29.04.2024; Parauga ņemšanas vieta: Amatas iela 2, PII "Lienīte" 

Datums 29.04.2024; Parauga ņemšanas vieta: Kantora iela 97, vidusskola

 
Testēšanas pārskati 2023. gadā
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datums: 24.04.2023; Parauga ņemšanas vieta: Viskalnu iela 3, PII Tīraine

 
 
 
 
 
 Testēšanas pārskati 2022. gadā
 
 

Datums: 30.11.2022; Parauga ņemšanas vieta: Kantora iela 97, Mārupes ģimnāzija

Datums: 30.11.2022; Parauga ņemšanas vieta: Viskalnu iela 3, PII Tīraine

Datums: 30.11.2022; Parauga ņemšanas vieta: Rožu iela 35, PII Mārzemīte

Datums: 29.09.2022; Parauga ņemšanas vieta: Ozola iela 2, Jaunmārupe, PII Zīļuks 

Datums: 29.09.2022; Parauga ņemšanas vieta: Skultes iela 21, Skultes pamatskolas ēdnīca

 
 
 
 

Datums: 29.04.2022; Parauga ņemšanas vieta: Viskalnu iela 3, PII Tīraine, ēdnīca

 
 Testēšanas pārskati 2021. gadā
 
 

Datums: 01.12.2021; Parauga ņemšanas vieta: Rožu iela 35, PII Mārzemīte

Datums: 01.12.2021; Parauga ņemšanas vieta: Skultes iela 21, Skultes pamatskolas ēdnīca

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testēšanas pārskati 2020. gadā
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Kārtējā Monitoringa programma 2019.gadam (Mārupes, Tīraines, Vētras un Jaunmārupes dzeramā ūdens sistēma, Mārupes novads)
 
 
Dzeramā ūdens izmeklējumu Programma 2019.gadam pēc dezinfekcijas veikšanas (Mārupes, Tīraines, Vētras un Jaunmārupes dzeramā ūdens sistēma, Mārupes novads)
 
 
Datums: 30.04.2019; Parauga ņemšanas vieta:  Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupes sākumskola
 
Testēšanas pārskats
 
Datums: 30.04.2019; Parauga ņemšanas vieta:  Tīraine, Viskalnu iela 3, PII "Tīraine"
 
Testēšanas pārskats
 
Datums: 30.04.2019; Parauga ņemšanas vieta:  Skulte, Skultes iela 21, Skultes pamatskola
 
Testēšanas pārskats
 
Datums: 29.05.2019; Parauga ņemšanas vieta:  Kantora iela 97, Mārupes vidusskola
 
 
Datums: 29.05.2019; Parauga ņemšanas vieta:  Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupes sākumskola
 
 
Datums: 30.06.2019; Parauga ņemšanas vieta: Kantora iela 97, Mārupes vidusskola

Testēšanas pārskats
 
Jūlijs; Parauga ņemšanas vieta: Skultes pamatskola

Testēšanas pārskats
 
Jūlijs; Parauga ņemšanas vieta: Kantora iela 97, Mārupes visdusskola

Testēšanas pārskats
 
Augusts; Parauga ņemšanas vieta:  Tīraine, Viskalnu iela 3, PII "Tīraine" 
 
 
Augusts; Parauga ņemšanas vieta: Kantora iela 97, Mārupes visdusskola

Testēšanas pārskats
 
Septembris; Parauga ņemšanas vieta:  Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupes sākumskola 
 
Septembris; Parauga ņemšanas vieta: Skultes pamatskola

Testēšanas pārskats
Oktobris; Parauga ņemšanas vieta: Kantora iela 97, Mārupes visdusskola
 
 
Novembris; Parauga ņemšanas vieta: Skultes pamatskola

Testēšanas pārskats
 
Novembris; Parauga ņemšanas vieta: Kantora iela 97, Mārupes visdusskola 
 
 
Novembris; Parauga ņemšanas vieta:  Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupes sākumskola 

Testēšanas pārskats
 
Decembris; Parauga ņemšanas vieta:  Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupes sākumskola 

Testēšanas pārskats

 

 

 

 

©2024 Mārupes komunālie pakalpojumi.

meklēšana