Avārijas dienesta numurs: +371 22009333

Finanšu pārskati

 
Saņemtais Valsts un Pašvaldības budžeta finansējums KF-IV ietvaros:
Gads Finansējums Saņemts Izlietots
2016. Mārupes Novada Dome 317252.00 317252.00
2017. CFLA 2148667.00 2148667.00
2017. Mārupes Novada Dome 1810390.00 1810390.00
2018. CFLA 15051.90 15051.90
2019.   0 0
2020. CFLA 429733.40  
2020 Mārupes Novada Dome 3203349.00  3203349.00
2021 CFLA 3567071.00 3567071.00
2021 Mārupes Novada Dome 298275.00 150989.00
2022 CFLA 1569812.00 1569812.00
2022 Mārupes Novada Dome 43853.00 110629.00

 

 
Saņemtais pašvaldības budžeta finansējums kanalizācijas un ūdensvada būvniecībai:
Gads Saņemtā finansējuma apjoms, Eur
2016. gads 14508.00
2017.gads 49412.00
2018.gads 23352.00
2019.gads 96739.00
2020.gads 236247.00
2021.gads 298275.00
2022.gads 43853.00
 
2024.gads 
 

Bilance 1.ceturksnis

 
 
2023.gads 
 
 
2021.gads
 
 
2015.gads

Gada pārskats par 2015.gadu 

   

 

 

 

 

©2024 Mārupes komunālie pakalpojumi.

meklēšana