Avārijas dienesta numurs: +371 22009333

VEIDLAPAS UN LĪGUMU PARAUGI

 • Pieteikums ūdenssaimniecības tīklu nodošanai.
  • Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti (kopija);
  • akts par nodošanu ekspluatācijā;
  • notariāli apliecināta  pilnvara, ja iesniegumu vai līgumu parakstīs pilnvarotā persona;
  • izpilduzmērījums DWG formātā;
  • kanalizācijas sūkņu stacijas tehnisko datu lapa.

 

 

©2024 Mārupes komunālie pakalpojumi.

meklēšana