Avārijas dienesta numurs: +371 22009333

Valde

Ar ārkārtas dalībnieku sapulces 2021.gada 21.jūlija lēmumu uz noteiktu laiku līdz brīdim, kad kapitāla daļu turētāja pārstāvis amatā ievēlē kandidātu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, MKP valdes locekļa amatā iecelta Dace Šveide

Izglītība:  Augstākā

Profesionālā pieredze:

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes loceklis kopš 2021. gada 21. jūlija

SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi", Izpilddirektore no 27.04.2018 – 21.07.2021

SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi", Projektu vadītāja no 15.11.2010 - 26.04.2018

Saskaņā ar 2021. gada 21.jūliju Pilnvarojuma līguma, Pilnvarniekam tiek noteikta mēneša atlīdzība atbilstoši Sabiedrības akcionāru sapulces pieņemtajam lēmumam, mēneša atlīdzības apmērs sastāda 4 000,00 Eur (četri tūkstoši euro 00 centi).

Par Mārupes novada pašvaldības kapitālsabiedrības pārvaldības kārtības apstiprināšanu, pieņemts 2022. gada 27. aprīlī

 

 

 

 

©2024 Mārupes komunālie pakalpojumi.

meklēšana