Avārijas dienesta numurs: +371 22009333

Decentralizēti savākto sadzīves notekūdeņu pieņemšana

Decentralizēti savākto sadzīves notekūdeņu pieņemšana

DECENTRALIZĒTI SAVĀKTOSADZĪVES NOTEKŪDEŅU PIEŅEMŠANA

Saskaņā ar MKP 2023.gada 23.februāra valdes sēdes Nr.3 lēmumu Nr.4 maksa par pakalpojumu ir EUR 9,92 bez PVN par vienu kubikmetru.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Tīraine 

Pakalpojuma saņēmējs

Asenizācijas pakalpojuma sniedzēji

Pamatpakalpojumā ietilpst

Decentralizēti no septiķiem un notekūdeņu krājtvertnēm savākto  sadzīves notekūdeņu pieņemšana un centralizēta novadīšana attīrīšanai, attīrīšana

Asenizācijas ūdeņu kvalitātes monitorings un uzskaite

 

 

 

 

©2024 Mārupes komunālie pakalpojumi.

meklēšana