Avārijas dienesta numurs: +371 22009333

Pakalpojumi

Pakalpojumi

MKP sniedz sekojošos pakalpojumus:

1.       Sabiedriskos pakalpojumus:

1.1.    centralizētā ūdensapgāde (dzeramā ūdens ražošana un piegāde);

1.2. centralizētā kanalizācija (sadzīves notekūdeņu novadīšana un attīrīšana);

1.3.  siltumenerģijas ražošana un piegāde, izmantojot gāzi.

2. elektroenerģijas piegāde apakšlietotājiem;

3. decentralizēti savākto  sadzīves notekūdeņu pieņemšana un centralizēta novadīšana attīrīšanai, attīrīšana.

Lai pieteiktos sabiedriskajam  pakalpojumam:

  • Pakalpojumu piesaka tā potenciālais pakalpojuma lietotājs, iesniedzot noteikta parauga pieteikumu MKP.
  • Par potenciālo pakalpojuma lietotāju MKP atzīst nekustamā īpašuma īpašnieku un personu kura vārdā drīkst rīkoties arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilnvarota persona.
  • Pieteikumam pievieno:

3.1. īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju;

3.2. zemes robežu plānu vai tā kopiju;

3.3. pilnvaru, ja pieteikumu iesniedz pilnvarota persona.

4. MKP apseko īpašumu un izsniedz tehniskos noteikumus pieslēguma izbūvei. Ja pieslēguma vieta ir izbūvēta, atsevišķi tehniskie noteikumi netiek izsniegti, bet MKP inspektors uz vietas pārliecinās par izbūvētā pieslēguma atbilstību būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, kā arī pārbaida, vai izbūvētā pieslēguma vieta līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim netika izmantota sabiedriskā pakalpojuma saņemšanai bez līguma.  Ja izbūvētais pieslēgums neatbilst būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, MKP nepieņem izbūvētos tīklus.

5. Pēc pieslēguma izbūves pabeigšanas potenciālais pakalpojuma lietotājs iesniedz MKP apliecinājumu par pieslēguma izbūves atbilstību MKP izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

6. MKP apseko īpašumu un sastāda aktu par izbūvēto pieslēgumu.

7. Lietotājs ar MKP slēdz līgumu.

8. Lietotājs uzsāk pakalpojuma lietošanu.

 Norēķinus par sabiedrisko pakalpojumu lietošanu pakalpojuma lietotājs veic saskaņā ar attiecīga pakalpojuma uzskaitei uzstādītā komercuzskaites mēraparāta rādījumiem. Rādījumus nodod tā puse, kurai šāds pienākums pielīgts attiecīgā pakalpojuma līgumā.

MKP tehniski nodrošina, ka pakalpojuma lietotājs rādījumus var nodot rakstveidā, rakstot rādījumus uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai tiešsaistē interneta vietnē: skaititaji.marupe.lv.

 

 

 

 

©2024 Mārupes komunālie pakalpojumi.

meklēšana