Avārijas dienesta numurs: +371 22009333

Elektroapgāde

Elektroapgāde

No 2022.gada 1.aprīļa MKP elektropiegādi nodrošina  AS “Latvenergo”

Elektroenerģijas cena ir EUR 0.17129 par 1 kWh bez PVN

Sistēmas operatora (AS “Sadales tīkli”) tarifs 2,4804 EUR/kW/gadā 

Saskaņā ar MKP 2019.gada 18.decembra valdes sēdes Nr.9 lēmumu Nr.2 valde nolēma:

  • Noteikt maksu par vienu apakšlietotājiem piegādātās elektroenerģijas kilovatstundu, saskaņā ar akciju sabiedrības “Mārupes komunālie pakalpojumi” spēkā esošo iepirkuma līgumu ar elektroenerģijas tirgotāju un līgumu sistēmas operatoru, šajos līgumos noteikto cenu kopsummu palielinot par 10 % no sistēmas operatora noteiktā elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifa.
  • Apstiprināt elektroenerģijas piegādes apakšlietotājiem līguma projektu.
  • Elektroenerģijas piegādes apakšlietotājiem līgumus slēgt uz laiku līdz vienam gadam, bet ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim.

Pakalpojuma teritorija

Mārupes novads

Tīraines un Skultes ciems

Pakalpojuma saņēmējs

Daudzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki pakalpojuma teritorijā,

Garāžu kooperatīvi (biedrības) Tīrainē un Skultē

Privāto māju īpašnieki

Juridiskās personas

Pakalpojuma veids

Apakšlietotāju  nodrošināšana ar iespēju saņemt elektropiegādes pakalpojumu, izmantojot MKP iegādāto elektroenerģiju laika periodā, kamēr MKP izmanto un uztur elektrotīklus savām vajadzībām

Pamatpakalpojumā ietilpst

Elektroenerģijas piegāde

Elektroenerģijas uzskaite (ievads īpašumā/ kopīpašumā)

Svarīgā piezīme:

MKP nav licencēts sistēmas operators un elektroenerģijas tirgotājs Elektroenerģijas tirgus likuma izpratnē.

 

      Energopolitika

            SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” ir uzticams, klientiem draudzīgs, finansiāli patstāvīgs un vides prasībām atbilstošs komunālo pakalpojumu sniedzējs Mārupes novadā.

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” ir ieviesusi energopārvaldības sistēmu, lai komunālos pakalpojumus sniegtu efektīvāk, ar mazāku patērēto energoresursu ietilpību.

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” apņemas izvirzīt sasniedzamus energopārvaldības mērķus un energosnieguma rādītājus, nodrošināt pietiekamu informācijas, darbinieku un materiālo resursu pieejamību, lai nodrošinātu energoefektivitātes pilnveidojumus nosprausto mērķu un uzdevumu sasniegšanai.

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” apņemas īstenot energoefektivitāti veicinošus pasākumus:

  • Izsludinot iepirkumus, iegādājoties jaunas tehnoloģiskās iekārtas, realizējot rekonstrukcijas un jaunos attīstības projektus, uzņēmums apņemas izvērtēt to energoefektivitāti kā vienu no kritērijiem,
  • uzskaitīt un analizēt energopatēriņu,
  • pakāpeniski atjaunot novecojušas un neefektīvas iekārtas uz energoefektīvākām,
  • izvērtēt ilgtermiņa risinājumus, veikt pētījumus, analizēt ieguvumus un ieguldījumus.

            Energopārvaldības sistēmas izpildījuma pilnveidošanas ietvaros tiks nodrošināti personāla apmācību un pilnveides pasākumi, to skaitā personāla kompetences, prasmju, iemaņu un paradumu  pilnveidošana.

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” apņemas sekot likumdošanas prasībām un rīkoties saskaņā ar tām.

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” apņemas veikt sistemātisku darbu Energopārvaldības sistēmas uzlabošanā, rezultātu kopsavilkumu atspoguļojot Energopārvaldības sistēmas vadības pārskatos

Maijs 2022
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

 

 

 

MKP vīzija

Uzticams, klientiem draudzīgs, finansiāli patstāvīgs un vides prasībām atbilstošs komunālo pakalpojumu sniedzējs Mārupes novadā.

©2022 Mārupes komunālie pakalpojumi.

meklēšana