Avārijas dienesta numurs: +371 22009333

Elektroapgāde

Elektroapgāde

No 2023.gada 1.oktobra līdz 2024. gada 30. septembrim MKP elektropiegādi nodrošina  AS “Latvenergo”, Līguma Nr. MKP 2-6/MKP/35, tirgotāja līguma Nr. 48201900000

Elektroenerģijas cena ir EUR 0.12965 par 1 kWh bez PVN

Informācija par aktuālo sistēmas operatora (AS “Sadales tīkli”) tarifu

Saskaņā ar MKP 2019.gada 18.decembra valdes sēdes Nr.9 lēmumu Nr.2 valde nolēma:

  • Noteikt maksu par vienu apakšlietotājiem piegādātās elektroenerģijas kilovatstundu, saskaņā ar akciju sabiedrības “Mārupes komunālie pakalpojumi” spēkā esošo iepirkuma līgumu ar elektroenerģijas tirgotāju un līgumu sistēmas operatoru, šajos līgumos noteikto cenu kopsummu palielinot par 10 % no sistēmas operatora noteiktā elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifa.
  • Apstiprināt elektroenerģijas piegādes apakšlietotājiem līguma projektu.
  • Elektroenerģijas piegādes apakšlietotājiem līgumus slēgt uz laiku līdz vienam gadam, bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim.

Pakalpojuma teritorija

Mārupes pagasts

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskās un juridiskās personas pakalpojuma darbības teritorijā, kurām nav tiešs pieslēgums licencēta sistēmas operatora elektrotīkliem. 

Pakalpojuma veids

Apakšlietotāju  nodrošināšana ar iespēju saņemt elektropiegādes pakalpojumu, izmantojot MKP elektrotīklus laika periodā, kamēr MKP izmanto un uztur elektrotīklus uzņēmuma  vajadzībām

Pamatpakalpojumā ietilpst

Elektroenerģijas piegāde

Elektroenerģijas uzskaite (ievads īpašumā/ kopīpašumā)

Svarīgā piezīme:

MKP nav licencēts sistēmas operators un elektroenerģijas tirgotājs Elektroenerģijas tirgus likuma izpratnē.

 

 

 

 

 

©2024 Mārupes komunālie pakalpojumi.

meklēšana