Avārijas dienesta numurs: +371 22009333

Siltumapgāde

Siltumapgāde

SILTUMENERĢIJAS RAŽOŠANA UN PIEGĀDE

MKP siltumapgādes jomā darbojas kā sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 21.07.2011. izsniegto licenci Nr.E23010

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes apstiprinātais tarifs:

  • līdz 30.09.2020. saskaņā ar 02.02.2017. lēmumu Nr.17 (prot.Nr.5, 8. p.)

Tarifi, kas stājas spēkā no 2020.gada 1.oktobra apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 28.08.2020. lēmumu Nr.112 (prot.Nr.17, 2.p.).

Pakalpojuma teritorija

Mārupes novads

Tīraines, Mārupes un Skultes ciems

Pakalpojuma saņēmējs

Daudzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki pakalpojuma teritorijā

Pakalpojuma veids

Centralizētā siltumapgāde un ūdens uzsildīšana (karstā ūdens piegāde)

Kurināmā veids

Dabas gāze

Siltuma ražošanas veids

Katlu māja

Skultē, Skultes iela 12b, Skulte, Mārupes novads,

3,1 MW

Tīrainē Viršu iela 23, Tīraine, Mārupes novads,

3 MW

Mārupē, Liepkalnu iela 3, Mārupē, Mārupes novads,

0,7 MW

Siltuma novadīšanas veids līdz patērētājam

 

Karstā ūdens novadīšanas veids līdz patērētājam

(pieejams Tīraines un Mārupes ciemā)

Centralizētie zemē ieguldītie siltumtīkli

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšējie tīkli un uzstādītie siltummaiņi

 

Pamatpakalpojumā ietilpst:

Siltumenerģijas ražošana

Siltumenerģijas piegāde

Siltumenerģijas uzskaite

©2020 Mārupes komunālie pakalpojumi.

meklēšana